Polona Demšar
Domov | Skulpture | Prostorske postavitve | Fotografija na steklo
 

Novice | Biografija | Kontakt | en English | si Slovensko

 
16432 Samostojna razstava
vpisano dne: 29.12.2010
 

Od 21.12.2010 do 28.1.2011

Galerija Photon, Ljubljana

Polona Demšar predstavlja nov projekt na način kiparskega dela v steklu/plastiki z aplikacijo fotografskega medija.
 
Razstavo bo odprl kustos Aleksander Bassin 
 
 
 
 
 

Polona Demšar ostaja v svojih projektih dosledna osvojeni tehnologiji, to je sintezi kiparskega (v steklu oziroma prozorni plastiki) ter aplikaciji fotografskega medija. Aplikacija predstavlja vedno tisti dodatni, predvsem idejno-vsebinski element, ki polno kiparsko formo samo še posebej obogati, nikoli pa ne nastopa na škodo izničenja prostorske razsežnosti.V tem oziru je Demšarjeva prav gotovo izjemen primer med mlado generacijo; še posebej med tisto, ki vztrajno zasleduje sporočilno-meditativne vrednote in ki je daleč od lahkotnega poigravanja in preigravanja zgolj deklarativnih in nedorečenih, populističnih vizualizacijskih dejanj.Te ugotovitve, ki so posebej zaznamovale že njene uvodne (avto)portretne študije, so se nadaljevale v instalaciji Dedinje (postavljene na prizorišču kazemat na ljubljanskem gradu), mementu nekdanjim zapornicam, posvečeno tudi sodobnim jetnicam, talkam. In kot je prav o Dedinjah kritika zapisala, da gre za svetlo, upanja polno stvaritev, za katero se zdi, da govori o nevidni moči, povezanosti (dedne in »dedne«), velja to tudi za novo, v smislu uvodoma omenjene sinteze, instalacijo 16432.Rdeča nit se tako v formalnem kot vsebinskem smislu umetničinega večmedijskega projekta udejanja tudiz neposrednim aktivnim uvajanjem dodatnega svetlobnega elementa, ki projekt osmišlja z dramatičnim tolmačenjem izhodiščne zamisli. Kot da Demšarjeva na sebi lasten, prav generičen način, išče odgovor na večno vprašanje "Kdo smo, odkod prihajamo, kam gremo..." Dokumentarni zapis, nastal v osebnem odnosu do sorodniške osebe, ki je preživela taborišče Auschwitz, se pravi zgaranih, izmučenih rok z zaporedno številko, ki so jo internirancem za vse čase vtetovirali na levici, predstavlja idejno izhodiščno zasnovo njene instalacije. Demšarjeva joizpelje dalje skupaj z različnimi rezi na rdeče prežarjenih, ulitih steklenih,opekastih formah; le-te se v nadaljevanju podvajajo s fotografskimi aplikacijami multipliciranih rok ter vtetoviranih številk na čistih površinah tokrat prosojnih opek. Razpon med bizarno rdečino prvih in transcendentalnimi učinki prosojnih opek Demšarjeva intenzivira in zaključuje svojo instalacijo s fototapeto rdečih črtnih oznak, ki sicer simbolizirajo zaporedno preštevanje do štiri oziroma do pet s prekrižanjem prvih štirih vertikal; tudi tu gre za memorialni in dejanski dokument, ki je kot tak ohranjen na celični steni v povojnem taborišču na Golem otoku.Kiparsko-fotografska inastalacija Polone Demšar odpira pogled na žrtve nacizma, hkrati pa skuša problematizirati odnos sodobne družbe do mnogokrat prezrtih vojnih internirancev.

Aleksander Bassin
 

 

 

Vsebinska utemeljitev projekta: 16432
  
Projekt Polone Demšar z naslovom '16432' se naslanja na raziskovanje preteklosti svojih prednikov, ki so bili nehote (kot številni ostali prebivalci tedanje Evrope) vpeti v surovo ideološko preganjanje drugače mislečih in odvečnih. Polona Demšar kot vselej izhaja iz povsem osebne perspektive, ki jo skozi poetično zastavljene umetniške interpretacije uvaja v svoje kontinuirano ustvarjanje. Povod za ta razstavni projekt je smrt avtoričine babice pred letom dni, ki je bila ena izmed najstarejših slovenskih internirank, izgnanih v taborišče smrti - Auschwitz. Polona Demšar v svojem delu intuitivno pristopa do pojma človeške minljivosti, do pojma smrti in življenja, ki ima v tako skrajnih situacijah kot je vojna zelo nizko ceno. V domačem prostoru edinstvena Polona Demšar izkazuje prav posebno inovativnost v smislu spajanja različnih medijev kot so kiparstvo, fotografija in uporaba stekla; Po končanem dodiplomskem študiju na ALUO, smer kiparstvo, je opravljala specializacijo Unikatnega oblikovanja stekla, v polju fotografije na steklo. Prostorske instalacije Polone Demšar so tako rezultat njenega širokega dojemanja likovne umetnosti in možnosti rabe različnih sredstev za končni rezultat, s čemer prijavitelj Društvo in galerija Photon izkazuje zanimanje za tovrstne večmedijske projekte, ki širijo obzorja pojma sodobne fotografije in predstavljajo drugačne možnosti njene kreativne rabe.
Projekt 16432 problematizira odnos sodobne družbe do mnogokrat prezrtih vojnih internirancev in tudi izginjanja le-teh. Skozi bližnji osebni odnos do osebe, ki je preživela taborišče Auschwitz, je avtorica idejo oblikovala na podlagi uporabe obstoječe fotografske dokumentacije, dokumentiranja delov telesa, zlasti rok z zaporedno številko, ki so jo interniranci nosili tetovirano na levici. Razstavni projekt bo vseboval fragmente in silhuete medmedijske, kiparsko – fotografske postavitve. Ker je vsebina projekta osebno izpovedna, umetnica izhaja iz uporabe senzibilnih materialov in tehnologij (fotografija na steklo in keramika), ki podpirajo celostno podobo avtoričinega namena. Temu prizadevanju, odprtemu pogledu na žrtve nacizma skozi fotografsko-kiparsko zgodbo, se večplastno približuje razstava '16432', ki je pripravljena posebej za ta razstavni projekt. Projekt je koncipiran kot vez teh posameznih fragmetov trpljenja do širšega kroga ljudi, saj je v širši zasnovi predvideno sodelovanje z Društvom izgnancev Slovenije, ter gradom Brestanica, kjer so internirance zbrali pred nadaljnjim transportom v različna taborišča.
Razstava 16432 bo poleg javnega vodstva in javnega pogovora z avtorico odprla tudi širšo debato okoli problematike razstavnega projekta, načrtujemo pa tudi sodelovanje in selitev izvirne postavitve v Brestaniški grad.
 
Miha Colner
 
SlikaSlika
 
Nazaj na novice
Domov
Domov ::: Polona Demšar::: Novice ::: Kontakt
© Copyright 2008, Vse pravice pridržane.