Polona Demšar
Domov | Skulpture | Prostorske postavitve | Fotografija na steklo
 

Novice | Biografija | Kontakt | en English | si Slovensko

 
UNICUM 09 Mednarodna skupinska razstava
vpisano dne: 12.05.2009
 

15.5.2009 - 28.9.2009 Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova ulica1, Ljubljana   

Polona Demšar z objektom 'Rodbina' na prvem Mednarodnem trienalu keramike UNICUM 09,

www.unicum.si

 

 

 Osrednje prizorišče trienala bo v Ljubljani. Sestavljale ga bodo razstave:

 1. Osrednja razstava, ki jih je izmed prispelih na razpis izbrala mednarodna žirija UNICUM 09 bo v novih prostorih Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova ulica 1.
   
 2. Razstava keramičnih del študentov umetniških šol v prostorih Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova. Sodelovali bodo študentje ALUO UL, Pedagoške fakultete UL, in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Izbor pripravlja mag. umetnosti in keramik Iztok Maroh.
   
 3. Razstava sedmih priznanih slovenskih umetnikov bo v Kazematah na Ljubljanskem gradu. Predstavili se bodo Karel Zelenko, Sonja Rauter Zelenko, Vladimir Makuc, Drago Tršar, Peter Černe, Vlasta Zorko in Sonja Tavčar Skaberne. Kustos razstave je Aleksander Bassin. Organizator razstave je Tatjana Pinoza.
   
 4. V galeriji ZDSLU, Komenskega 8 bo na ogled pregledna razstava del v keramiki Mihe Maleša, avtorica je umet. zgodovinarka Breda Ilich Klančnik, Moderna galerija Ljubljana.

V dogajanje se bodo vključile še naslednje ustanove in razstavišča:

Osrednja razstava izbranih ustvarjalcev s področja umetniškega ustvarjanja v keramiki

Dela za osrednjo razstavo 1. mednarodnega trienala UNICUM 09 v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova je izbrala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo:

 • Slovenija
  Predsednica žirije Dr. Nadja Zgonik, izredna profesorica umetnostne zgodovine in teorije na ALU v Ljubljani ter likovna kritičarka. Pripravlja razstave in piše umetnostne kritike, razprave ter študije za razstavne kataloge.
  Darko Golija, akademski kipar, spec., redni profesor za kiparstvo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Je dobitnik številnih nagrad.
 • Srbija
  Velimir Vukičević, akademski slikar, magister keramike, član Mednarodne Akademije za Keramiko AIC, profesor na Fakulteti primenjenih umetnosti v Beogradu na oddelku za keramiko. Je dobitnik številnih mednarodnih nagrad.
 • Avstrija
  Waltraut Geschiel, mag.art, članica mednarodne organizacije za sodobno keramiko ICCA s sedežem na Dunaju in vodja Mednarodnega bienala keramike v Kapfenbergu.
 • Italija
  Prof. Emidio Galassi, akademski kipar in keramik, poučeval je keramiko na Institutu Arte per la Ceramica v Faenzi. Je dobitnik številnih nagrad, med njimi 1983 Premia Faenza Ex aeguo.

Organizator: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije.

Organizacijski odbor:
Dragica Čadež Lapajne, redni profesor, akad. kiparka, spec., predsednica
Peter Vernik, akad. slikar, predsednik ZDSLU
Nikolaj Beer, akad. slikar, predsednik Umetniškega sveta ZDSLU
Doc. dr. Mateja Kos, kustodinja za keramiko in steklo v Narodnem muzeju Slovenije
Mojca Smerdu, akad. kiparka, spec., predsednica Sekcije za keramiko ZDSLU
Iztok Maroh, mag. likovne umetnosti - keramika, strokovni sodelavec Organizacijskega odbora Unicum 09
Ana Cajnko, prof. likovne umetnosti, koordinatorka Organizacijskega odbora Unicum 09

Trienale Unicum 09 bo potekal od maja do septembra na različnih prizoriščih po vsej Sloveniji. Njegov namen je popularizacija umetniške keramike in spoznavanje oblikovanja keramike kot samostojne zvrsti na področju likovnega ustvarjanja v Sloveniji in v svetu. Trienale in vzporedne prireditve bodo ustvarjale konceptualni lok, ki bo zajel tradicionalno keramiko in lončarstvo, tehnološki razvoj oblikovanja keramike in unikatnega oblikovanja, dosežke priznanih slovenskih in tujih umetnikov ter predstavitev mladih likovnih ustvarjalcev.

Vseh prijavljenih avtorjev je bilo 133. Na razstavo se jih je uvrstilo 76. To so:

Angola: Brain Benfer
Avstrija: Christa Ecker-Eckhofen, Monika Hinterberger, Gudrun Kainz, Isabella Primoš
Belgija: Vladica Sivčev
Bolgarija: Yana Yunakova
Brazilija: Rosana Bortolin
Egipt: Khaled Sirag
Finska: Risto Hämäläinen
Francija: Rachele Riviere
Hrvaška: Hanibal Salvaro Hani
Irska: Jane Jarmyn
Italija: Leonardo Bartolini, Ricardo Campos, Antonella Cimatti, Ichiyo Sawada, Luciano Laghi, Adriano Leverone, Silvia Mornati, Martha Pachon
Izrael: Simcha Even-Chen
Japonska: Ito Hitoshi, Kobayashi Chie
Latvija: Inese Brants
Litva: Balčiute-Šalteniene Rasa, Masiulis Martynas
Madžarska: Terez Borza, Anita Toth, Istvan Zakar
Mehika: Miguel Angel Padilla-Gómez, Cristina Riverroll, Elena Somonte
Nemčija: Heidi Degenhardt
Poljska: Michal Puszczynski
Romunija: Arina Ailincai
Rusija: Ekaterina Ominina
Slovenija: Jana Beltran, Polona Demšar, Teja Hlačer, Metka Kastelic, Vilma Kobilšek, Daša Kogoj, Damijan Kracina, Ana Kravanja, Bojana Križanec, Ivana Petan, Eva Peterson Lenassi, Gea Tanja Rusjan, Nataša Sedej, Lučka Šićarov, Miljanka Simšič, Ivan Skubin, Vera Stanković, Nika Stupica, Alenka Vidrgar, Danica Žbontar, Ferdo Žorž
Srbija: Radenko Adnađ, Jelena Miletić, Valentina Savić, Uroš Todorović
Švedska: Edita Rydhag
Švica: Kim Sangwoo, Rebecca Maeder, Maude Schneider
Turčija: Leman Kalay, Şirin Koçak, Feyza A. Ozgundogdu, Altundag Melhat Ozturk, Omur Tokgoz, Serim Turaçli, Aysun Yaldir
ZDA: Ihor Kovalevych, Ivan Albreht, Kyle Milne

seznam avtorjev po abecedi

 

 

MEDNARODNI TRIENALE UMETNIŠKE KERAMIKE UNICUM 2009

Ni veliko materialov, ki spremljajo človekovo kulturo in ustvarjalnost od najbolj zgodnjih začetkov in vse do danes. Eden od njih je gotovo keramika in to v najširšem pogledu - prisotna je v vseh časovnih obdobjih in pri vseh kulturah na tem planetu, če so le bili dani naravni pogoji za pridobivanje in obdelavo.

Keramiko strokovnjaki delijo na različna področja, ki se medsebojno prepletajo materialno, tehnično in po načinu obdelave, žganja, glazur itd.. S svojo izrazno raznolikostjo in enostavno tehnično obdelavo ter dostopnostjo mnogim likovnim ustvarjalcem pomeni enega izmed materialov ali medijev za posredovanje umetnikovih likovnih sporočil, pripravo skic in osnutkov ali dokončno izoblikovanih likovnih umetnin, ki so zaradi samosvojih izraznih možnosti za marsikaterega avtorja značilne ali mu omogočajo nekaj, kar mu drugi materiali ne nudijo.

Danes se področja ljudskega lončarstva, umetniške keramike in serijske produkcije prepletajo in dopolnjujejo. Strokovna mnenja o kvaliteti in mejah teh področij so deljena in pustimo, da jih opredelijo strokovnjaki in oceni čas, ki postavi vse na pravo mesto.

Nas zanima predvsem področje umetniške keramike, ki si utira svoje mesto v slovenski likovni prostor. Na pobudo Dragice Čadež smo začeli priprave na Mednarodni trienale umetniške keramike UNICUM 2009. Izkušnje ustvarjalcev, ki delujejo na tem ustvarjalnem področju, so postale vzpodbuda, na osnovi katere je skupina članic in članov aktivne keramične sekcije začela s pripravami za trienalno razstavo, ki bi umetniško javnost in publiko seznanila z dosežki na tem področju v naši državi in v zamejstvu.

S to manifestacijo bi želeli tudi vzpodbuditi pripravljalce učnih programov na umetniških šolah, da bi uvrstili področje umetniške keramike kot poglobljen študij za tiste študente, ki jim pri ustvarjalnem delu ta medij ustreza in bi se želeli v njem izražati. Oblikovanje keramike postaja vse bolj sestavni del moderne umetnosti.

Predsednik ZDSLU
Peter Vernik

SODOBNA UMETNIŠKA KERAMIKA V SLOVENIJI IN UNICUM 09

Keramika je pomembna likovna zvrst, ki spremlja človekovo umetniško ustvarjanje od najstarejših začetkov do danes. Je univerzalen likovni medij in se pri nas na področju umetniškega ustvarjanja šele uveljavlja. Znotraj svojih zakonitosti postaja vse bolj pestra, v nji najdemo vedno več različnih pristopov in slogov. Tako odkriva neomejene možnosti avtorskega izražanja in raziskovanja.
Razstava Mednarodni trienale keramike Unicum 09 predstavlja umetniško keramiko v najširšem razponu likovnega ustvarjanja. Tako v Sloveniji ustvarja možnost, da pojmovanje keramike dobi ustrezno vrednost v sodobni likovni umetnosti.
Za moto razstave je bila izbrana beseda UNICUM, ki poudarja umetniško usmeritev sodobne keramike in duhovno potrebo po avtorskem umetniškem ustvarjanju, enakovredno sodobni umetnosti, ter združuje kiparsko formo, slikarsko barvo, organizacijo prostora in vključevanje sodobnih medijev.
V svojem razvoju keramika odseva različne vplive, vzpone in stagnacije. Umetniki različnih obdobij so zaznamovali določen čas in prostor. Tudi sodobna keramika je odraz današnjega časa in sodobnih likovnih dogajanj. Umetniki razumejo keramiko v najširšem smislu, od stvarne materialne upodobitve do abstraktnega pojma, kot izrazni medij in kot posrednika med avtorjevo idejo in tehnično izvedbo v materialu. Pečat sodobnosti prinaša individualizem, dokazovanje svojega lastnega jezika, kjer se zrcali individualna poetika, oplemenitena z vplivi in tehnološkimi rešitvami iz vsega sveta. Živimo v dobi, ko nam je vse dostopno in smo z vsem seznanjeni. Tako ima keramika vse možnosti, da se svobodno giblje znotraj umetniškega izražanja in poskuša preseči stereotipe ortodoksnosti.

V keramiki je človek že od nekdaj izražal svojo potrebo po individualni izpovedi v najglobljem smislu. Nekateri umetniki so nadgradili tradicijo in spremenili njeno vrednotenje v zgodovini zahodne civilizacije. Med njimi so tudi uveljavljeni umetniki iz polpreteklega in sodobnega časa: Picasso, Chagall, Miro, Fontana, Cragg, Caro, Arman, Deacon, Perry idr.
Njihova dela pokrivajo celotno območje med tradicionalno keramiko, kiparstvom, slikarstvom, grafiko in tehnološkimi možnostmi novih medijev. S svojo osebnostno avtoriteto dokazujejo ambicijo po sintezi umetnosti in po ustvarjanju novega kulturnega prostora na področju kreativne, avtorske keramike.
Pričakujem, da bo tudi pričujoča razstava Mednarodni trienale keramike Unicum 09 s svojim izborom prispevala del umetniškega naboja in keramičnih izkušenj v zakladnico sodobne umetniške keramike.

Dragica Čadež Lapajne

ORGANIZACIJSKI ODBOR UNICUM 09

Organizacijski odbor je pod vodenjem Dragice Čadež Lapajne je ob pripravah prvega trienala umetniške keramike v slovenskem prostoru oral ledino. Kljub pomanjkanju izkušenj na področju organiziranja tako široko zastavljenega projekta, so člani odbora, ki so v večini imeli le izkušnje iz področja umetniškega ustvarjanja, ves čas verjeli, da zmorejo opraviti to delo. Predvsem so verjeli v to da je skrajni čas, da dobi umetniška keramika v slovenskem prostoru mesto kot ji gre. Večina dela članov je bilo opravljenega predvsem z velikim entuziazmom in skromnimi sredstvi.

Vsekakor bo delo za pripravo naslednjih trienalov v mnogočem lažje za tiste, ki jih bodo pripravljali. Organizacijski odbor je postavil dobre osnove zato, da ta prireditev postane tradicionalna. Prepričal je vse, ki so dvomili, da je včasih za to, da dosežeš cilj, potrebno trdo delo, predvsem pa zaupanje v dobro tega kar počneš.

Ana Cajnko

KERAMIKA V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE

Oblikovanje keramike ima v Sloveniji dolgo, kar tisočletno tradicijo. Skozi različna obdobja se je razvilo bogastvo oblik in okrasja, ki ni povezano samo z uporabnostjo predmetov, ampak sega čez meje vsakdanjosti in se spogleduje z umetnostjo. Morda je ravno Narodni muzej Slovenije - Metelkova pravšnje prizorišče prvega mednarodnega trienala UNICUM 09. Ko namreč primerjamo dosežke sodobne umetniške keramike s tradicijo, lahko razvojno linijo oblikovanja keramike beremo na dva načina: od najstarejše do današnje in obratno, od sodobnosti se poglobimo v vedno bolj oddaljeno preteklost. S tem se nam zgodovina keramike preplete v nit, s katero se povezuje ustvarjalnost naših prednikov s sodobnostjo, težnjo po uporabnosti pa zamenja težnja k umetnosti. Ti odsevi in prepleti so dobro vidni v študijski zbirki keramike in stekla, ki obsega predmete od poznega 14. stoletja do sodobnosti.

Mateja Kos

RAZSTAVA KERAMIČNIH DEL ŠTUDENTOV UMETNIŠKIH ŠOL

Na Razstavi keramičnih del študentov umetniških šol v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, sodelujejo študentke in študentje ALUO UL, Pedagoške fakultete UL in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart.
V Sloveniji v zadnjih letih sledimo kontinuiranemu delovanju v smeri ťdemistifikacijeŤ, ťrehabilitacijeŤ in ťaktualizacijeŤ keramike. Nujno je prevpraševanje njenega dosedanjega stereotipnega neposrednega navezovanja na dekorativnost in ljubiteljstvo ter vzpodbujanje in premišljeno dvigovanje kakovosti ter avtorskega pristopa bodisi uporabne keramike bodisi inovativne umetniške kreativnosti. Prav tako je v slovensko umetnostno-izobraževalno polje potrebno še aktivneje umestiti prav področje keramike. Skozi raznolike dodatne in vzporedne izobraževalne procese ter različne avtorske pristope se namreč ustvarja mnogovrstna umetniška produkcija s poudarkom na afirmaciji sodobne keramike. Slednja se še vedno sooča z mankom tako institucionalne podpore umetnostnega področja, preskromnim namenjanjem prostora v razstavnih dejavnosti galerij in muzejev ter nezadovoljivim vzpodbujanjem teoretskih artikulacij medija.
Razstava keramičnih del študentov umetniških šol je pomembna iztočnica za razpiranje vpogleda v umetniško ustvarjanje v keramiki; usmerjena je v vzpostavljanje novega, likovno bogatega prostora. Povezovanje umetniških šol pa konstituira povezovalno mrežo, ki bo pomagala tej likovni zvrsti, da znotraj slovenskega umetnostno-izobraževalnega okolja jasneje opredeli svojo pozicijo in skoz izobraževanje študentke in študente kontinuirano sooča z interdisciplinarno naravnanostjo internacionalnega okolja ter raznolikostjo umetniških praks ter orodij produkcije umetnin. V ospredju razstave je vzpodbujanje raziskovalnega pristopa ter novih možnosti ob zavedanju ustvarjalnih potencialov posameznika.

Iztok Maroh

SEKCIJA ZA KERAMIKO PRI ZDSLU

Sekcija za keramiko je bila ustanovljena leta 2006. Združuje akademsko izobražene umetnike, ki keramiko uporabljajo kot likovni medij in so člani društev, včlanjenih v ZDSLU. Ustanovili so jo na pobudo akad. kiparke Dragica Čadež-Lapajne, v sestavi: mag.umetnosti in keramik Iztok Maroh, akad. kiparka Mojca Smerdu, akad. kiparka Alenka Vidrgar, akad. kiparka Polona Demšar, akad. kiparka Eva Peterson-Lenassi, arhitektka in keramičarka Danica Žbontar. Istega leta smo člani sekcije na vrtu ZDSLU organizirali prvo razstavo umetniške keramike z naslovom ''Kiparstvo v keramiki - keramika v kiparstvu''. Nadaljevali so s samostojnimi razstavnimi projekti ter mesečnimi predavanji umetnikov, ki ustvarjajo v keramiki.
Z različnimi dejavnostmi želimo tudi v prihodnje opozoriti na pomen slovenskih likovnih umetnikov, ki aktivno ali zgolj občasno ustvarjajo na področju sodobne keramike in tako širši publiki natančneje predstaviti to sodobno likovno zvrst. Naš cilj je, da se v Sekcijo za keramiko pri ZDSLU vključijo ustvarjalci in likovniki, ki pojem keramike razumejo kot temeljni likovni medij za samostojno ustvarjanje ekspresivnih keramičnih objektov in postavitev. S svojim delovanjem želimo pripomoči tudi k ustanovitvi oddelka umetniške keramike na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Polona Demšar

 
SlikaSlika
 
Nazaj na novice
Domov
Domov ::: Polona Demšar::: Novice ::: Kontakt
© Copyright 2008, Vse pravice pridržane.